Moderatie

11 jun.

Iedere online discussie heeft een moderator nodig, zoals een normaal debat een debatleider heeft.

Online discussies vragen net als gewone debatten om een debatleider. We noemen dat een moderator. We onderscheiden technische moderatie en inhoudelijke moderatie. In elk geval heeft een online discussie technische moderatie nodig. Iemand die oplet dat iedereen bij het onderwerp blijft, zich netjes gedraagt naar elkaar en dergeiljke. Een inhoudelijk moderator stelt ook vragen, vraagt mensen die minder participeren om reacties en ontdekt en passant ook of mensen wel zijn wie ze zeggen te zijn.

Volg ons op Twitter!

@UnitedKnowledge