Nieuws

Blijf op de hoogte van onze bezigheden, nieuwe projecten en ontwikkelingen op ICT-gebied die ook voor u belangrijk kunnen zijn.

VNG Team Informatiesamenleving speelt simulatie over essenties Omgevingswet

5 mrt.

Tussen de Regels is een simulatiespel over de essenties van de Omgevingswet

VNG Team Informatiesamenleving speelt simulatie over essenties Omgevingswet

In samenwerking met de Kafkabrigade ontwikkelde United Knowledge de simulatie Tussen de Regels over de essenties van de nieuwe Omgevingswet. De simulatie is gebaseerd op onderzoek van de Kafkabrigade naar de barrières voor (groene) innovatie in samenspraak met betrokken ministeries, regionale overheden, omgevingsdiensten en ondernemers. Het is spel is enthousiast ontvangen bij het team informatiesamenleving van de VNG.

Team Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ontdekt aanpak fraude met simulatie

22 sep.

De Ketensimulator is een serious game waarin je de effecten van samenwerking met ICT direct ervaart.

Vandaag speelt PBLQ voor het team van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit de Ketensimulator. De Ketensimulator is een serious game waarin je de effecten van samenwerking met ICT direct ervaart. Het maakt zo zichtbaar en voelbaar wat de motieven zijn voor ketensamenwerking, wat de mogelijkheden zijn van de basisregistraties bij het bestrijden van fraude en hoe samenwerking met ICT kan bijdragen aan een betere dienstverlening.

Het bijzondere van de Ketensimulator is dat het mogelijk is veilig te experimenteren met mogelijke samenwerkingsvormen. In de pauze kunnen deelnemers de samenwerking opnieuw vormgeven en de toegang tot verschillende onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) opnieuw inrichten. In de nieuwe ronde wordt het succes van een nieuwe werkwijze live zichtbaar in termen van gegevenskwaliteit.

Vandaag speelt PBLQ de simulatie met een evaluatiekader gericht op samenwerking. Er zijn diverse didactische kaders beschikbaar en complementaire teaching cases gebaseerd op de (Nederlandse) praktijk, ook over de andere kant van samenwerking met ICT: wanneer gaat het mis en waarom?

Wat is waarheid op het web?

11 jun.

Dinsdag 10 juni 2014 werd voor het eerst een computer aangezien voor een mens. De computer werd “Eugene Goostman” genoemd en Eugene wist een onafhankelijke jury in meer dan 30% van de tijd te misleiden.

Wat is waarheid op het web?

Dit is een belangrijk keerpunt. Blijkbaar is het vanaf nu mogelijk met online en realtime communicatie mensen de indruk te geven met een ander mens te spreken, terwijl dit niet zo is. Wat waarheid is op het web, wordt nog moeilijker waar te nemen.


Fake websites
In 2001 wisten twee mannen, Jacques Servin en Igor Vamos samen bekend als de Yes-men, de halve wereld te misleiden door de website van de Wereldhandelsorganisatie na te maken. Op deze fake website, presenteerden ze een wereldhandelsorganisatie zoals zij die graag zagen. Een ludieke manier van actievoeren die ze 'identiteitscorrectie' noemden. De website werd in veel gevallen voor echt aangezien en de makers uitgenodigd als waren ze vertegenwoordigers van de wereldhandelsorganisatie. Dit fenomeen noemen we 'website spoofing'. Het kan worden ingezet om kritiek te leveren op de organisatie achter de orginele website, zoals in dit voorbeeld. Het kan ook worden ingezet voor frauduleuze doelen, zoals we vaker hebben gezien met websites van banken. Dit kan uiteraard ook uw organisatie overkomen. [Hoe voorkom ik dat iemand mijn website namaakt en zich voordoet als mijn organisatie?]

United Knowledge en Oqapi software gaan samen

13 sep.

United Knowledge en Oqapi software gaan fuseren. De bedrijven uit Amsterdam en Delft werken al tien jaar intensief samen, onder meer in de open source communities waarin beiden actief zijn. De nieuwe onderneming heet United Knowledge.

United Knowledge en Oqapi software gaan samen

United Knowledge is vooral bekend van zijn werk voor landelijke overheden. De eerste implementatie van de rijkshuisstijl werd door United Knowledge gerealiseerd en meer recent maakte United Knowledge een responsive variant van de rijkshuisstijl, waardoor deze geschikt wordt voor tablets en mobiele telefoons.

Oqapi verhoogt de productiviteit van front-offices, door formulieren te vervangen door apps. Ook is Oqapi één van de belangrijke krachten achter de WebGUI Content Engine – een van de bekende open source content management systemen (cms). En voor diverse content management systemen maakte Oqapi de onderdelen voor elektronisch betalen.

Joeri de Bruin van Oqapi software zal de nieuwe combinatie leiden. Arjan Widlak, eigenaar van United Knowledge, zal zich als directeur overheid richten op de sector waarin United Knowledge altijd sterk was.

Het nieuwe United Knowledge gaat daarnaast een samenwerking aan met Procolix in Delft, om samen de dienstverlening op het vlak van hosting en beheer op te kunnen schalen en omvang en kwaliteitsniveau.

De drie ondernemingen betrekken in februari gezamenlijk een nieuwe kantoorruimte in Delft. Het nieuwe United Knowledge opereert nu vanaf het Delfttechpark.

Twee nieuwe simulatiespellen

31 jul.

Zeven Deense universiteiten gaan het komend collegejaar gebruik maken van drie nieuwe simulatiespellen over standaardisatie. Het gaat niet alleen om technische opleidingen, maar juist ook om studenten recht en sociologie.

Twee nieuwe simulatiespellen

De Deense standaardorganisatie Dansk Standard (DS) heeft United Knowledge gevraagd drie nieuwe simulatiespellen te ontwikkelen. Doelstelling is om studenten aan de Deense universiteiten meer bekend te maken met het belang van standaardisatie voor innovatie en het creeren van private en publieke waarde. Op 10 juni heeft Arjan Widlak een demonstratiesessie gegeven op de Universiteit van Aarhus, die met groot enthousiasme is ontvangen door studenten en docenten. Een derde simulatiespel is in ontwikkeling.

Spelsimulatie Basisregistraties weer in de Informatiemanagement academie (IMAC)

2 jul.

Leren samenwerken, want burgers hebben geen boodschap aan grenzen tussen overheidsdiensten

Spelsimulatie Basisregistraties weer in de Informatiemanagement academie (IMAC)

Zelf ontdekken hoe en waarom overheidsorganisaties kunnen samenwerken dat is waar de ketensimulatie om gaat. De Ketensimulatie Basisregistraties, die United Knowledge samen met ZenC en Jorrit de Jong advies ontwikkelde, geeft deelnemers gevoel voor een mogelijke ketenaanpak en inzicht in de verwachtingen van partners. Niet voor niets werd de Ketensimulatie al in meer dan 250 Nederlandse gemeente gespeeld en op diverse plaatsen in het buitenland. Vandaag wordt de Ketensimulatie gespeeld op de Overheidsacademie voor Informatiemanagement (IMAC) in het kader van de verbindingsopleiding. Die biedt professionals de gelegenheid zich verder te ontwikkelen tot verbinder op het gebied van informatiemanagement binnen de publieke sector.

Werken op Harvard aan een serie korte simulatiespellen over innovatie en standaardisatie

19 apr.

In opdracht van de Deense standaardorganisatie DS werken we aan een serie korte simulatiespellen over strategisch kennismanagement. Hoe standaardisatie innovatie kan versnellen of juist hinderen zal hierin een belangrijke rol spelen.

Werken op Harvard aan een serie korte simulatiespellen over innovatie en standaardisatie

Een serie korte simulatiespellen moet inzicht bieden in hoe standaarden publieke waarde kunnen creëren op collectief niveau, wat de belangen zijn van de individuele organisatie vanuit het oogpunt van strategisch kennismanagement en hoe de relatie ligt met innovatie, wanneer standaarden de innovatie hinderen of juist katalyseren.

En ondertussen pikken we natuurlijk even een collegetje mee op de Harvard Kennedy School.

Setting Standards naar Northwestern University

25 feb.

Ons simulatiespel over strategisch kennismanagement geven wij op Kellogg Business School als onderdeel van de workshop Cloud Computing, Smart Supply Chain/Smart Grid/Smart Manufacturing

Setting Standards naar Northwestern University

De tweedaagse workshop wordt verzorgd door zowel Northwest University als NIST (National Institute of Standards and Technology). Focus is strategisch management van standaarden als de verwaarloosde grondslag voor concurrentievoordeel. Sprekers van IBM, NIST, Harvard en natuurlijk United Knowledge zullen samen de workshop verzorgen.

Het simulatiespel Setting Standards dat United Knowledge ontwikkelde met de TU Delft, helpt strategisch nadenken over het samenspel van eigen belangen en collectieve belangen in kennismanagement.

Ketensimulatie Basisregistraties afgelast wegens winterweer

15 jan.

Door het winterweer - in Den Haag ligt zo'n 30 cm sneeuw - konden veel van de deelnemers aan de verbindersopleiding van de Overheidsacademie voor Informatiemanagement (IMAC) vandaag Den Haag niet bereiken. Hierdoor kan de Ketensimulatie Basisregistraties

Ketensimulatie Basisregistraties afgelast wegens winterweer

dit is een serious game van ons die in het kader van deze opleiding wordt gespeeld, vandaag niet doorgaan. De actuele sneeuwhoeveelheid in Den Haag is op de foto rechts te zien.

Rijkshuisstijl ook voor tablet en mobiel

29 dec.

Voor Veiligheid en Justitie ontwikkelt United Knowledge de eerste site in de rijkshuisstijl, die zich automatisch aanpast voor tablets en mobiele telefoons. Dit wordt ook wel een responsive website genoemd. Een responsive website is altijd goed leesbaar.

Rijkshuisstijl ook voor tablet en mobiel

Tegenwoordig heeft 44% van de Nederlanders een smartphone en 16% een tablet. (TNS-NIPO) Het is dan ook van belang dat overheidsinformatie goed leesbaar is op de smartphone en tablet. Daar is tegenwoordig geen aparte mobiele site of app voor nodig!

United Knowledge maakte de eerste website in de rijkshuisstijl en ontwikkelt nu als eerste een responsive variant. Dit zorgt ervoor dat de website altijd goed leesbaar is, onafhankelijk van het beeldformaat. Ook voor schermen die nu nog niet op de markt zijn! Dat is kwaliteit en zekerheid voor de toekomst.

Volg ons op Twitter!

@UnitedKnowledge