2100web

De onafhankelijke denktank 2100 benut de "wisdom of the crowds" met 2100web.

2100 is een onafhankelijke denktank en heeft daardoor niet dezelfde middelen tot haar beschikking als de denktanks die gesponsord worden door overheid of bedrijfsleven. Voor 2100 is de online aanwezigheid dus des te belangrijker. Het web is immers bij uitstek geschikt om de (potentiële) deelnemers op de hoogte te houden én te laten bijdragen aan het initiatief.

Onze opdrachtgever en partners

Opdrachtgever: Krijn van Beek, 2100

Het basisdesign van 2100web.nl is gemaakt door Dennis Parren.

Doe het zelf

Eigenlijk maakten wij voor 2100 geen website, we maakten de onderdelen van een website. Het was ons al snel duidelijk dat de redactie graag "empowered" wilde worden. Zij wilden graag zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Dus niet alleen teksten aanpassen, maar zelf bepalen wat de paginastructuur van de site is en wat er op die pagina's staat. Teksten, afbeeldingen, polls, formulieren, fotogalleries en zelfs forums konden zij naar wens toevoegen.

Wij realiseerden dit voor hen met behulp van het CMS WebGUI. Voor een aantal onderdelen van de site waren de bestaande functionaliteiten echter niet toereikend. We baseerden ons maatwerk op bestaande onderdelen van het systeem, een methode waar WebGUI zich uitstekend voor leent. De nieuwe software hoeft niet vanuit het niets opgebouwd te worden en daardoor blijven de kosten laag.

Crowdsourcing

De informatie op 2100web wordt grotendeels toegevoegd door de deelnemers zelf. Dit noemen we "crowdsourcing": niet de redactie bepaalt de inhoud, maar de bezoekers! Op 2100web kunnen zij zogenaamde issues aandragen. Deze issues zijn de uitdagingen in de samenleving, waarvoor 2100 een strategie gaat uitwerken. Aan de hand van stemmen en reacties op de issues kan 2100 bepalen welk issue het meest urgent is.

Als een issue eenmaal gekozen is, gaat het de volgende fase in. Het probleem wordt geanaliseerd; ook hier weer met hulp van de deelnemers. Aan hen is de taak om de precieze definitie van het probleem te formuleren. Daarnaast kunnen zij links en YouTube-filmpjes aandragen, die dienen als bron of ter inspiratie voor het beleid.

Ten slotte maakt 2100 strategie om het issue aan te pakken. Op 2100web is de strategie meer dan alleen een statische tekst. Het is een onderbouwd en weldoordacht plan, samengesteld uit de bijdragen van alle deelnemers. Je hoeft je niet af te vragen hoe het plan tot stand is gekomen: het hele voortraject is immers op de site terug te lezen!

Snel, gebruiksvriendelijk en toegankelijk

2100web.nl is een goed voorbeeld van hoe geavanceerde techniek gebruikt kan worden om de interactie te versoepelen. Het toevoegen van issues, bronnen en definities op 2100web.nl is een kwestie van seconden. Dit wordt gerealiseerd door middel van Ajax. Nee, niet de Amsterdamse voetbalclub, maar een techniek die het herladen van een webpagina overbodig maakt. Dat zorgt er niet alleen voor dat de site sneller werkt, maar voorkomt ook dat de bezoeker na het herladen van de pagina weer moet scrollen naar de plek waar hij/zij gebleven was.

Vaak zit er een nadeel aan deze techniek, namelijk dat de site minder of geheel niet toegankelijk is voor visueel gehandicapten of bezoekers die een oudere browser gebruiken. Sites en applicaties die gebruik maken van Ajax, voldoen daarom veelal niet aan het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. Voor overheidssites is het verplicht te voldoen aan deze set regels, maar ook voor sites buiten het publieke domein is dit belangrijk!

De Ajax-applicaties op 2100web.nl voldoen volledig aan de Webrichtlijnen. Bezoekers die, om wat voor reden dan ook, de Ajaxfunctionaliteit niet kunnen gebruiken, hebben volledige toegang tot dezelfde informatie en dezelfde functionaliteit.