SIRE

Pleegouders zijn bijzondernodig - campagnewebsite voor de Stichting Ideële Reclame.

Stichting Ideële Reclame verzorgt al 40 jaar reclamecampagnes om onderbelichte maatschappelijke onderwerpen aan de orde te stellen. Elke campagne wordt verzorgd door meerdere bedrijven en instanties, die allen belangeloos een deel van het werk voor hun rekening nemen.

Onze opdrachtgever en partners

In opdracht van de Stichting Ideële Reclame (SIRE), i.s.m. Politiek Online.

Op 30 juli is de jongste SIRE- campagne van start gegaan: pleegouders zijn bijzonder nodig. Het onderwerp wordt, zoals gebruikelijk, onder de aandacht gebracht door televisiespots en advertenties. United Knowledge maakte i.s.m. Politiek Online een website die de campagne ondersteunt, maar ook dieper op de materie ingaat: pleegouderszijnbijzondernodig.nl.